Kancelaria komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Konrada Klemaszewskiego dąży do optymalizacji podejmowanych działań i skrócenia czasu podejmowanych czynności egzekucyjnych. Kancelaria Komornika Sądowego Konrada Klemaszewskiego  funkcjonuje od 2009 roku.

Nieodłącznym aspektem działań Kancelarii jest wykorzystanie najnowszych technologii informatycznych do  poszukiwania majątku dłużnika oraz współpraca z wierzycielem w toku toczącego się postępowania oparta na wzajemnym zaufaniu.

Kancelaria korzysta również z najnowszych technologii, które umożliwiają szybsze oraz skuteczniejsze prowadzenie postępowań.