Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie

Konrad Klemaszewski

Konrad Klemaszewski Konrad Klemaszewski

Kancelaria Komornika Sądowego w Lubinie

Konrad Klemaszewski

Kancelaria Komornicza nr II w Lubinie

Stworzona strona internetowa ma jedynie charakter informacyjny. Istnieje, aby w rzetelny i dostępny sposób przybliżyć Państwu podstawowe zasady pracy funkcjonariusza publicznego oraz umożliwić dostęp do informacji stanowiącej przedmiot działalności kancelarii, zajmującej się egzekwowaniem należności na rzecz wierzyciela.

Komornik  jest funkcjonariuszem publicznym, którego głównym obowiązkiem jest wykonywanie orzeczeń sądu w sprawach dotyczących dochodzenia roszczeń, zarówno pieniężnych, jak i niepieniężnych. 

ul. Armii Krajowej 14A
59-300 Lubin

(+48) 76 846 47 87
kontakt telefoniczny poniedziałek - czwartek, w godz. 10:00 - 14:00

od poniedziałku do piątku: 7:30 - 15:30
komornik przyjmuje strony osobiście we wtorek: 9:00 - 14:00
w piątki kancelaria nieczynna dla interesantów

Rachunek bankowy: 22 1160 2202 0000 0001 4687 3928 Bank Millennium S.A.
Tytułem wpłaty należy podać: Imię, Nazwisko (nazwę firmy) oraz koniecznie sygnaturę sprawy (w formacie: KM 00/00)