Komornik Lubin, click for home.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie
Konrad Klemaszewski
Kancelaria Komornicza w Lubinie

Co oznacza pojęcie dłużnik?

Dłużnik to podmiot, który według treści tytułu wykonawczego ma obowiązek spełnić określone świadczenie i przeciwko któremu toczy się egzekucja.

Co oznacza pojęcie wierzyciel?

Wierzyciel to podmiot na rzecz którego zostało stwierdzone tytułem wykonawczym uprawnienie do egzekwowania od dłużnika świadczenia (pieniężnego lub niepieniężnego).

Co oznacza pojęcie tytuł egzekucyjny?

Tytuł egzekucyjny to dokument zawierający określenie dłużnika i wierzyciela oraz wskazujący na świadczenie które może dochodzić wierzyciel.
Zgodnie z art. 777 § 1 kpc tytułami egzekucyjnymi są:
1) orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem;
1.1) orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu,
2) wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem;
2.1) ugoda przed mediatorem,
3) inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej;
4) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub uiszczenia rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie oznaczonych, albo też obowiązek wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, lokalu, nieruchomości lub statku wpisanego do rejestru gdy termin zapłaty, uiszczenia lub wydania jest w akcie wskazany;
5) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy akt określa warunki, które upoważniają wierzyciela do prowadzenia przeciwko dłużnikowi egzekucji na podstawie tego aktu o całość lub część roszczenia, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;
6) akt notarialny, w którym właściciel nieruchomości albo wierzyciel wierzytelności obciążonych hipoteką, niebędący dłużnikiem osobistym, poddał się egzekucji z obciążonej nieruchomości albo wierzytelności, w celu zaspokojenia wierzyciela hipotecznego, jeżeli wysokość wierzytelności podlegającej zaspokojeniu jest w akcie określona wprost albo oznaczona za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, i gdy akt określa warunki, które upoważniają wierzyciela do prowadzenia egzekucji o część lub całość roszczenia, jak również wskazany jest termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności.

Co oznacza pojęcie tytuł wykonawczy?

Tytuł wykonawczy to tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności (art. 776 kpc). Nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności jest zezwoleniem na przeprowadzenie egzekucji, czyli zastosowanie przymusu państwowego w tym postępowaniu, na podstawie istniejącego tytułu egzekucyjnego. Przez nadanie klauzuli wykonalności tytuł egzekucyjny staje się tytułem wykonawczym. Tytuł wykonawczy daje podstawę do prowadzenia egzekucji z całego majątku dłużnika, jeżeli klauzula nie zawiera ograniczenia w tym zakresie.
Sąd nadaje klauzulę wykonalności w następującym brzmieniu: “W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia ........ 20... r. Sąd ........ w ........ stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości/w zakresie .... oraz poleca wszystkim urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy. Orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne/natychmiast wykonalne”.

Co to jest Ognivo i jakie są koszty zapytań?

Ognivo jest usługą elektorniczną umożliwiającą poszukiwanie rachunków bankowych dłużników. Wierzyciel wnosząc o podjęcie czynności w trybie art. 797[1] kpc - poszukiwanie majątku dłużnika, obejmującego wystąpienie z zapytaniem do banków przez OGNIVO, winien złożyć odpowiedni wniosek (wymieniając poszczególne banki) oraz wpłacić zaliczkę. Zaliczkę można również uiścić na wezwanie, po złożeniu wniosku. Koszt zapytań do kompletu:

- 27 banków niespółdzielczych wynosi 18,21 zł brutto,
- 125 banków spółdzielczych wynosi 115,00 zł brutto,

Poniżej aktualna lista banków, które udostępniają informację za pośrednictwem Ognivo

Które banki udostępniają informacje za pośrednictwem usługi Ognivo?

Data aktualizacji 20.02.2014

Lista banków niespółdzielczych (koszt wszystkich 27 banków wynosi 18,21 zł brutto):

 Lp.  Nazwa banku  Opłata brutto
 1.  Alior Bank S.A.  0,31 zł
 2.  Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.  0,31 zł
 3.   Bank Gospodarstwa Krajowego  0,31 zł
 4.   Bank Pocztowy S.A.  1,54 zł
 5.  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.  1,54 zł
 6.  BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce  0,31 zł
 7.  BRE Bank S.A.  0,31 zł
 8.  BZ WBK S.A.  0,31 zł
 9.  Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce  1,54 zł
 10.  Deutsche Bank PBC S.A.  0,31 zł
 11.  Deutsche Bank Polska S.A.  0,31 zł
 12.  Dz Bank Polska S.A.  1,54 zł
 13.  Euro Bank S.A.  0,31 zł
 14.  FM Bank S.A  1,54 zł
 15.  Getin Noble Bank S.A.   0,31 zł
 16.  HSBC Bank Polska S.A.  0,31 zł
 17.  IDEA Bank S.A.  1,54 zł
 18.  ING Bank Śląski S.A.  0,31 zł
 19.  Meritum Bank S.A.  1,54 zł
 20.  Nordea Bank Polska S.A.  0,31 zł
 21.  Pekao S.A.  0,31 zł
 22.  PKO BP S.A.  1,54 zł
 23.  Svenska Handelsbanken AB S.A. Oddział w Polsce  1,54 zł
 24.  Volkswagen Bank Polska S.A.  0,31 zł
 25.  Bank Millennium S.A.  0,31 zł
 26.  Plus Bank S.A.  0,31 zł
 27.  Bank Handlowy w Warszawie S.A.  0,31 zł

 

Lista banków spółdzielczych (koszt wszystkich 125 banków wynosi 115,00 zł brutto - pojedyncze zapytanie 0,92 zł):

 Lp.  Nazwa banlu spółdzielczego  Województwo  Opłata brutto
 1.  Bank Spółdzielczy w Chojnowie  dolnośląskie  0,92 zł
 2.  Bank Spółdzielczy w Jaworze  dolnośląskie  0,92 zł
 3.  Bank Spółdzielczy w Świdnicy  dolnośląskie  0,92 zł
 4.  Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie  dolnośląskie  0,92 zł
 5.  Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich  dolnośląskie  0,92 zł
 6.  Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej  dolnośląskie  0,92 zł
 7.  Bank Spółdzielczy w Trzebnicy  dolnośląskie  0,92 zł
 8.  Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie  dolnośląskie  0,92 zł
 9.  Bank Spółdzielczy w Brodnicy  kujawsko-pomorskie  0,92 zł
 10.  Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej  lubelskie  0,92 zł
 11.  Bank Spółdzielczy w Wisznicach  lubelskie  0,92 zł
 12.  Bank Spółdzielczy w Skoczowie  lubelskie  0,92 zł
 13.  Bank Spółdzielczy w Cycowie  lubelskie  0,92 zł
 14.  Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie  lubelskie  0,92 zł
 15.  Bank Spółdzielczy w Niedrzwicy Dużej  lubelskie  0,92 zł
 16.  Bank Spółdzielczy w Lubartowie  lubelskie  0,92 zł
 17.  Bank Spółdzielczy w Kraśniku  lubelskie  0,92 zł
 18.  Bank Spółdzielczy w Józefowie n/Wisłą  lubelskie  0,92 zł
 19.  Bank Spółdzielczy W Kazimierzu Dolnym  lubelskie  0,92 zł
 20.  Bank Spółdzielczy w Kurowie  lubelskie  0,92 zł
 21.  Bank Spółdzielczy w Poniatowej  lubelskie  0,92 zł
 22.  Bank Spółdzielczy w Końskowoli  lubelskie  0,92 zł
 23.  Bank Spółdzielczy we Frampolu  lubelskie  0,92 zł
 24.  Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie  lubelskie  0,92 zł
 25.  Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskm  lubelskie  0,92 zł
 26.  Bank Spółdzielczy w Werbkowicach  lubelskie  0,92 zł
 27.  Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu  lubelskie  0,92 zł
 28.  Bank Spółdzielczy w Żytnie  łódzkie  0,92 zł
 29.  Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim  łódzkie  0,92 zł
 30.  Bank Spółdzielczy Zgierz  łódzkie  0,92 zł
 31.  Bank Spółdzielczy w Mszczonowie Oddział w Rawie Mazowieckiej  łódzkie  0,92 zł
 32.  Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce  małopolskie  0,92 zł
 33.  ABS Bank Spółdzielczy  małopolskie  0,92 zł
 34.  Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach  małopolskie  0,92 zł
 35.  Bank Spóldzielczy w Gorlicach  małopolskie  0,92 zł
 36.  Bank Spółdzielczy w Limanowej  małopolskie  0,92 zł
 37.  Łącki Bank Spółdzielczy  małopolskie  0,92 zł
 38.  Bank Spółdzielczy Muszyna-Krynica Zdrój  małopolskie  0,92 zł
 39.  Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu  małopolskie  0,92 zł
 40.  Bank Spółdzielczy w Podegrodziu  małopolskie  0,92 zł
 41.  Podhalański Bank Spółdzielczy w Zakopanym  małopolskie  0,92 zł
 42.  Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej  małopolskie  0,92 zł
 43.  Bank Spółdzielczy w Otwocku  mazowieckie  0,92 zł
 44.  Bank Spółdzielczy w Piasecznie  mazowieckie  0,92 zł
 45.  Bank Spóldzielczy w Raszynie  mazowieckie  0,92 zł
 46.  Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa Wołomin  mazowieckie  0,92 zł
 47.  Warszawski Bank Spółdzielczy  mazowieckie  0,92 zł
 48.  Bank Spółdzielczy w Pruszkowie  mazowieckie  0,92 zł
 49.  Bank Spółdzielczy w Karczewie  mazowieckie  0,92 zł
 50.  Bank Spółdzielczy w Łosicach  mazowieckie  0,92 zł
 51.  Bank Spółdzielczy w Płońsku  mazowieckie  0,92 zł
 52.  Bank Spółdzielczy w Goworowie  mazowieckie  0,92 zł
 53.  Bank Spółdzielczy w Kadzidle  mazowieckie  0,92 zł
 54.  Bank Spółdzielczy Ostrów Mazowiecka  mazowieckie  0,92 zł
 55.  Bank Spółdzielczy w Gostyninie  mazowieckie  0,92 zł
 56.  Bank Spółdzielczy w Radomiu  mazowieckie  0,92 zł
 57.  Bank Spółdzielczy w Siedlcach  mazowieckie  0,92 zł
 58.  Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim  mazowieckie  0,92 zł
 59.  Bank Spółdzielczy w Kałuszynie  mazowieckie  0,92 zł
 60.  Bank Spółdzielczy w Łochowie  mazowieckie  0,92 zł
 61.  Bank Spóldzielczy w Węgrowie  mazowieckie  0,92 zł
 62.  Bank Spółdzielczy w Mszczonowie Oddział w Radziejowicach  mazowieckie  0,92 zł
 63.  Bank Spółdzielczy w Brzegu  opolskie  0,92 zł
 64.  Bank Spółdzielczy w Baborowie  opolskie  0,92 zł
 65.  Bank Spółdzielczy w Głubczycach  opolskie  0,92 zł
 66.  Bank Spółdzielczy w Otmuchowie  opolskie  0,92 zł
 67.  Bank Spółdzielczy w Łubnianach  opolskie  0,92 zł
 68.  Bank Spółdzielczy "Bank Rolników" w Opolu  opolskie  0,92 zł
 69.  Bank Spółdzielczy w Białej  opolskie  0,92 zł
 70.  Bank Spółdzielczy w Głogówku  opolskie  0,92 zł
 71.  Bank Spółdzielczy w Leśnicy  opolskie  0,92 zł
 72.  Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem  opolskie  0,92 zł
 73.  Podkarpacki Bank Spółdzielczy  podkarpackie  0,92 zł
 74.  Bank Spółdzielczy w Jarosławiu  podkarpackie  0,92 zł
 75.  Bank Spółdzielczy w Lubaczowie  podkarpackie  0,92 zł
 76.  Bank Spółdzielczy w Narolu  podkarpackie  0,92 zł
 77.  Bank Spółdzielczy w Rzeszowie  podkarpackie  0,92 zł
 78.  Bank Spółdzielczy w Niechobrzu  podkarpackie  0,92 zł
 79.  Bank Spółdzielczy w Bielsku Podlaskim  podlaskie  0,92 zł
 80.  Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym  podlaskie  0,92 zł
 81.  Bank Spółdzielczy w Mońkach  podlaskie  0,92 zł
 82.  Bank Spółdzielczy w Czyżewie  podlaskie  0,92 zł
 83.  Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu  podlaskie  0,92 zł
 84.  Bank Spółdzielczy w Kolnie  podlaskie  0,92 zł
 85.  ank Spółdzielczy w Łomży  podlaskie  0,92 zł
 86.  Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckim  podlaskie  0,92 zł
 87.  Bank Społdzielczy Suwałki  podlaskie  0,92 zł
 88.  Bank Spółdzielczy w Rutce Tartak  podlaskie  0,92 zł
 89.  Bank Spółdzielczy w Chojnicach  pomorskie  0,92 zł
 90.  Bank Spółdzielczy w Szczytnie  pomorskie  0,92 zł
 91.  Bank Spółdzielczy w Cieszynie  śląskie  0,92 zł
 92.  Bank Spółdzielczy w Jasienicy  śląskie  0,92 zł
 93.  Bank Spółdzielczy w Bystrej  śląskie  0,92 zł
 94.  Bank Spóldzielczy w Żywcu  śląskie  0,92 zł
 95.  Bank Spółdzielczy w Kłobucku  śląskie  0,92 zł
 96.  Bank Spółdzielczy w Mstowie  śląskie  0,92 zł
 97.  Bank Spółdzielczy w Mykanowie  śląskie  0,92 zł
 98.  Bank Spółdzielczy w Konopiskach  śląskie  0,92 zł
 99.  Bank Spółdzielczy w Koniecpolu  śląskie  0,92 zł
 100.  Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie  śląskie  0,92 zł
 101.  Bank Spółdzielczy w Koszęcinie  śląskie  0,92 zł
 102.  Bank Spółdzielczy "Silesia" Katowice  śląskie  0,92 zł
 103.  Bank Spółdzielczy w Gliwicach  śląskie  0,92 zł
 104.  Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu Śląskim  śląskie  0,92 zł
 105.  Bank Spółdzielczy w Gorzycach  śląskie  0,92 zł
 106.  Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju  śląskie  0,92 zł
 107.  Bank Spółdzielczy Bytom  śląskie  0,92 zł
 108.  Bank Spółdzielczy w Raciborzu  śląskie  0,92 zł
 109.  Bank Spóldzielczy w Chmielniku  świętokrzyskie  0,92 zł
 110.  Bank Spółdzielczy Daleszyce-Górno  świętokrzyskie  0,92 zł
 111.  Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie  świętokrzyskie  0,92 zł
 112.  Bank Spółdzielczy w Kielcach  świętokrzyskie  0,92 zł
 113.  Bank Spółdzielczy w Końskich  świętokrzyskie  0,92 zł
 114.  Bank Spółdzielczy w Łopusznie  świętokrzyskie  0,92 zł
 115.  Bank Spółdzielczy w Starachowicach  świętokrzyskie  0,92 zł
 116.  Bank Spółdzielczy w Suchedniowie  świętokrzyskie  0,92 zł
 117.  Bank Spółdzielczy w Wąchocku  świętokrzyskie  0,92 zł
 118.  Bank Spółdzielczy w Połańcu  świętokrzyskie  0,92 zł
 119.  Bank Spółdzielczy w Staszowie  świętokrzyskie  0,92 zł
 120.  Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu  świętokrzyskie  0,92 zł
 121.  Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy w Zalewie  Warmińsko-Mazurskie  0,92 zł
 122.  Bank Spółdzielczy w Barcinie  Warmińsko-Mazurskie  0,92 zł
 123.  Bank Spółdzielczy w Ełku  Warmińsko-Mazurskie  0,92 zł
 124.  Bank Spółdzielczy w Piwniczej Zdroju  małopolskie  0,92 zł